Interster Educatie Programma

Interster Educatie Programma

Na de basiseducatie is het belangrijk een verdieping binnen het vakgebied te maken. Hiervoor is het zinvol om met medecursisten van gedachten te wisselen en door middel van verschillende lesmodules extra kennis te vernemen en bij te blijven met de snelle ontwikkelingen om ons heen. U bent de specialist binnen uw doelgroep, u kunt een actieve rol spelen binnen uw afdeling en werkzaamheden om zo te komen tot een efficiëntere werkwijze. Ervaring leert dat er vanuit het werkveld behoefte is aan herhaling van de lessen Reiniging en Desinfectie en Steriliseren. Herhaling is in het vakgebied een constante waar Interster zich aan verbindt. Per module worden er accreditatiepunten toegekend.

Dit jaar hebben wij de Chirurgendagen bij Interster omgedoopt tot Scopendagen. Twee dagen wordt er aandacht besteed aan alles rondom flexibele endoscopen. De kwaliteit van de reiniging en desinfectie van de flexibele endoscopen voldoet nog niet in alle ziekenhuizen en zelfstandige klinieken aan de norm. Denk hierbij aan de invulling van het nastreven van het SFERD-handboek.

Voor een dagmodule worden er 20 SVN accreditatiepunten en 10 DSMH accreditatiepunten toegekend.

Aanmelding voor educatiedag (verplicht)

14 februari 2019: Reiniging en Desinfectie
21 maart 2019: Steriliseren
18 april 2019: Logistiek CSA naar OK
16 mei 2019: Scopendag 1
17 mei 2019: Scopendag 2
20 juni 2019: MDD naar MDR

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Geboorteplaats (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

*t.b.v. het certificaat


Factuuradres:

Naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode en plaats (verplicht)

Inkoopnummer (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om een bevestiging van uw deelname toe te sturen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Met het versturen van dit formulier bevestigt u kennis te hebben genomen van het bovenstaande.