Interster Academy

Interster Educatie Programma

Kennis, zowel vastgelegd, als in hoofden van mensen leidt tot een gedragsverandering van mensen. Kennisdeling is kennisuitwisseling. En dat is precies waar Interster een rol in wil spelen. Door middel van kennisdeling kunnen wij ervoor zorgen dat de kwaliteit van werken op de CSA verhoogd wordt. Verhoging van kwaliteit bereik je door goed opgeleid en gemotiveerd personeel. Goede scholing is een basisvoorwaarde voor het uitoefenen van je beroep. Goed opgeleide mensen brengen goede ideeën voort die zich ontwikkelen in innovatieve oplossingen, die weer kunnen leiden naar een betere werkomgeving.

Na de basiseducatie is het belangrijk een verdieping binnen het vakgebied te maken. Hiervoor is het zinvol om met medecursisten van gedachten te wisselen en door middel van verschillende lesmodules extra kennis te vernemen en bij te blijven met de snelle ontwikkelingen om ons heen. U bent de specialist binnen uw doelgroep, u kunt een actieve rol spelen binnen uw afdeling en werkzaamheden om zo te komen tot een efficiëntere werkwijze.

Voor 2024 is er geen vast educatie programma vastgesteld. Indien u specifieke wensen of vragen hebt kunt u contact opnemen met: customerservice@interster.nl