Over Interster

Innovatie

Vernieuwing van de gezondheidszorg is noodzakelijk om goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen blijven garanderen. Nu al betalen we een hoge prijs voor middelmatige zorg. Bij ongewijzigd beleid dreigt de Nederlandse gezondheidszorg onbetaalbaar te worden. Innovatie in de zorg is daarom van groot maatschappelijk belang.

Visie
Interster International B.V. is een gerespecteerde, professionele organisatie met een deskundig en klantgericht team dat een belangrijke rol speelt in het voorkomen van post-operationele infecties door het leveren van hoogwaardige medische hulpmiddelen en kennisoverdracht.

Missie
Een stabiele groei in het leveren van kwaliteitsproducten en -services op het gebied van reiniging, desinfectie, sterilisatie en logistiek aan zorginstellingen in Nederland en aan distributeur van zorginstellingen op de internationale markt.

Kernwaarden
De kernwaarden die voortvloeien uit de missie, visie en ambitie geven richting aan de koers van Interster. Interster profileert zich in de markt als een specialist op sterilisatie en steriliteit.

  • Klantfocus. Sterke focus op klantrelaties en de successen van onze relaties.
  • Teamwork. Respect en samenwerking zijn sleutelbegrippen om tot succes te komen.
  • Resultaat gedreven. Resultaten en continu├»teit zijn belangrijk.
  • Deskundigheid, innovatie, flexibiliteit, creativiteit en daadkracht in onze benadering naar relaties.

Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem

Interster International B.V. beschikt over ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 13485:2016 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast voldoen alle medische hulpmiddelen van Interster International B.V. aan de medical device regulation (EU) 2017/745, zodoende zijn deze producten voorzien van een CE markering.

Indien u vragen heeft over het kwaliteitsbeleid van Interster International B.V kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsafdeling.