Over Interster

Innovatie

Vernieuwing van de gezondheidszorg is noodzakelijk om goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen blijven garanderen. Nu al betalen we een hoge prijs voor middelmatige zorg. Bij ongewijzigd beleid dreigt de Nederlandse gezondheidszorg onbetaalbaar te worden. Innovatie in de zorg is daarom van groot maatschappelijk belang.

Visie
Interster International B.V. is een gerespecteerde, professionele organisatie met een deskundig en klantgericht team dat een belangrijke rol speelt in het voorkomen van post-operationele infecties door het leveren van hoogwaardige medische hulpmiddelen en kennisoverdracht.

Missie
Een stabiele groei in het leveren van kwaliteitsproducten en -services op het gebied van reiniging, desinfectie, sterilisatie en logistiek aan zorginstellingen in Nederland en aan distributeur van zorginstellingen op de internationale markt.

Kernwaarden
De kernwaarden die voortvloeien uit de missie, visie en ambitie geven richting aan de koers van Interster. Interster profileert zich in de markt als een specialist op sterilisatie en steriliteit.

  • Klantfocus. Sterke focus op klantrelaties en de successen van onze relaties.
  • Teamwork. Respect en samenwerking zijn sleutelbegrippen om tot succes te komen.
  • Resultaat gedreven. Resultaten en continu├»teit zijn belangrijk.
  • Deskundigheid, innovatie, flexibiliteit, creativiteit en daadkracht in onze benadering naar relaties.

ISO en CE gecertificeerd

Interster International B.V. beschikt over een door de BSI Assurance UK Limited NEN-EN-ISO 9001:2008 en NEN-EN-ISO 13485:2012 gecertificeerd kwaliteitssysteem. Interster heeft bewust gekozen voor een uitgebreide scope om de kwaliteit van haar producten en diensten te waarborgen. De scope betreft het ontwikkelen, fabriceren en distributie van custom procedure trays, steriele systemen, sterilisatie controle producten, verpakkingsmaterialen voor centrale sterilisatie afdelingen en logistiek devices en concepten.

Daarnaast voldoen alle medical devices van Interster aan de medical device directive 93/42/EEC en beschikken deze producten over een CE markering.

Indien u vragen heeft over het kwaliteitsbeleid van Interster kunt u contact opnemen met de Quality Department.